Standard Swedish standard · SS 804000:2017

Determination of slip resistance of pedestrian surfaces - Pendulum test method

Status: Valid

Scope
Denna standard specificerar en provningsmetod för bestämning av halkrisk för olika material och ytor i de vanligast förekommande situationer där fotgängare befinner sig. Provningen är avsedd att utföras i våt miljö.
Denna standard täcker inte sportbeläggningar och vägbeläggningar för fordon.

Subjects

Protection against falling and slipping Properties of surfaces Road construction


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title: Determination of slip resistance of pedestrian surfaces - Pendulum test method

Article no: STD-8027953

Edition: 1

Approved: 8/15/2017

No of pages: 36