Standard Swedish standard · SS 4362140

Protective screens of insulating material for indoor switchgear with rated voltage above 1 kV and up to and including 36 kV - Design, use and testing

Status: Valid

Scope
Denna standard gäller konstruktion, användning och provning av skyddsskärmar av isolermaterial avsedda att användas i inomhusställverk med märkspänning över 1 kV t o m 36 kV vid arbete invid spänningsförande anläggningsdel i enlighet med gällande föreskrifter för starkströmsanläggningar.

Standarden omfattar dels typprovade skyddsskärmar levererade tillsammans med fabrikstillverkade typprovade ställverk, dels icke typprovade skyddsskärmar levererade till icke typprovade ställverk. Standarden kan i tillämpliga delar även användas vid nytillverkning av skyddsskärmar till befintliga ställverk.

För mellanväggar, avskärmare och inspektionsfönster i fabrikstillverkade, typprovade ställverk hänvisas till SEN 36 21 03, avsnitt 17.3.

Subjects

Protection against electric shock (13.260) High voltage switchgear and controlgear (29.130.10)


Product information

Language: Swedish

Written by: SEK Svensk Elstandard

International title:

Article no: STD-7874

Edition: 1

Approved: 1/1/1980

No of pages: 5