Standard Swedish standard · SS-EN 61400-1

Wind turbines - Part 1: Design requirements

Status: Valid to 3/15/2022 · Amended by: SS-EN 61400-1 A 1

Scope
Standarden ger väsentliga fordringar på konstruktionen hos vindkraftverk, d.v.s. vindturbin med mekaniska och andra delsystem, för att ge ett lämpligt skydd mot olika risker under verkets livstid.

Subjects

Wind turbine systems and other alternative sources of energy (27.180)


Product information

Language: English

Written by: SEK Svensk Elstandard

International title:

Article no: STD-3332320

Edition: 2

Approved: 2/27/2006

Valid to: 3/15/2022

No of pages: 87

Replaces: SS-EN 61400-1

Parallell edition: SS-EN IEC 61400-1