Standard Swedish standard · SS-ISO 13601

Technical energy systems - Structure for analysis - Energyware supply and demand sectors

Status: Valid

Scope
I denna internationella standard anges en struktur, som skall användas för att beskriva och analysera tekniska energisystem. I standarden definieras delsektorer av de energivarutillförande och energianvändande sektorerna, samt vidare definieras en modell struktur för varje delsektor. Detta tillhandahåller en uppsättning av standardiserade moduler, enligt vilka alla data skall organiseras och presenteras. Strukturen tjänar samma syfte som en kontoplan vid bokföring. Den är i huvudsak anpassad till strukturen för internationell statistik (ISIC) för att underlätta dataanskaffning.
Användningen av denna struktur underlättar jämförelsen mellan skilda studier av tekniska energisystem och medger att delresultat från en studie kan användas i andra studier.

Subjects

General (27.010)


Product information

Language: Swedish English

Written by: SIS - Miljö och energi

International title:

Article no: STD-30325

Edition: 1

Approved: 6/1/2001

No of pages: 79