Standard Validation, only publication · SS-EN 61319-1

Interconnection of satellite receiving equipment - Part 1: Europe

Status: Valid

· Amended by: SS-EN 61319-1 A 11
Scope
Denna standard har publiceringsform ikraftsättning, endast offentliggörande. Detta betyder att det är en hänvisning till en annan standard eller annat dokument.

Subjects

Plug-and-socket devices, connectors (31.220.10) Radio relay and fixed satellite communications systems (33.060.30) Radio receivers (33.160.20)