Standard Swedish standard · SS-EN 60896-21

Stationary lead-acid batteries - Part 21: Valve regulated types - Methods of test

Status: Valid

Scope
Denna del av IEC 60896 gäller alla stationära celler och gruppkärlsbatterier av ventilreglerad typ avsedda att användas i hålladdningsdrift (dvs ständigt anslutna till en belastning och till en likströmskälla) med fast uppställning (dvs vanligen inte avsedda att flyttas från plats till plats) och ingående i stationär utrustning eller installerade i batterirum för användning i telekommunikation, avbrottsfri strömförsörjning (UPS), manöverutrustning,reservkraft och liknande tillämpningar. Ändamålet med denna del av IEC 60896 är att specificera provningsmetoder för alla typer och konstruktioner av ventilreglerade stationära blyceller och gruppkärlsbatterier som används i reservkraftstillämpningar. Denna del av IEC 60896 gäller inte blyceller eller gruppkärlsbatterier som används till start av fordonsmotorer (IEC 60095-serien), i system för solenergi (IEC 61427) eller i allmänna tillämpningar (IEC 61056-serien).

Subjects

Acid secondary cells and batteries (29.220.20)


Product information

Language: Swedish

Written by: SEK Svensk Elstandard

International title:

Article no: STD-3331797

Edition: 1

Approved: 11/22/2004

No of pages: 41

Replaces: SS-EN 60896-2