Standard Swedish standard · SS-EN 1176-3:2008

Playground equipment and surfacing - Part 3: Additional specific safety requirements and test methods for slides

Status: Withdrawn · Replaced by: SS-EN 1176-3:2017

Scope
Denna standard specificerar kompletterande säkerhetskrav för rutschbanor avsedda för permanent installation och att användas av barn. Målet är att skydda användarna mot möjliga faror under användning. Där den huvudsakliga lekfunktionen inte är rutschning, kan de relevanta kraven i denna del av EN 1176 användas där så är lämpligt.

Detta dokument är inte tillämpbart för vattenrutschbanor, rullbanor eller rutschbanor som används tillsammans med hjälpredskap såsom mattor eller slädar. Detta dokument är inte tillämpbart för lutande ytor vilka inte innesluter och leder användaren med t.ex. skyddsräcken (lutande parallella stänger).

Subjects

Playgrounds (97.200.40)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS

International title:

Article no: STD-68882

Edition: 2

Approved: 6/9/2008

No of pages: 32

Also available in: SS-EN 1176-3:2008

Replaces: SS-EN 1176-3

Replaced by: SS-EN 1176-3:2017