Standard Swedish standard · SS-EN 1176-2:2008

Playground equipment and surfacing - Part 2: Additional specific safety requirements and test methods for swings

Status: Withdrawn · Replaced by: SS-EN 1176-2:2017

Scope
Denna del av EN 1176 anger kompletterande säkerhetskrav beträffande fast monterade gungor avsedda att användas av barn. Där den huvudsakliga lekfunktionen inte är att gunga, kan de relevanta kraven i denna del av EN 1176 användas där så är lämpligt.

ANM. Rekommendationer beträffande utformning och placering av gungor återfinns i bilaga A.

Subjects

Playgrounds (97.200.40)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS

International title:

Article no: STD-68716

Edition: 2

Approved: 6/9/2008

No of pages: 32

Also available in: SS-EN 1176-2:2008

Replaces: SS-EN 1176-2

Replaced by: SS-EN 1176-2:2017