Standard Swedish standard · SS-EN 1176-10:2008

Playground equipment and surfacing - Part 10: Additional specific safety requirements and test methods for fully enclosed play equipment

Status: Valid

Scope
Denna standard är tillämplig för helt inneslutna lekredskap avsedda att placeras inne i/utanför byggnader och användas av barn upp till 14 års ålder, se 3.1.

Syftet med denna standard är att ange kompletterande säkerhetskrav som behandlar dessa konstruktioners speciella egenskaper, såsom utgångar och utrymningsvägar, synlighet, utvändig "klättringsmöjlighet", inneslutande väggar/nät i förhållande till säkerhetsområde, brandbeständighet, specifika redskap/komponenter, stötdämpande beläggningar, skyltar, specifika kontroller och underhållsprocedurer.

Subjects

Playgrounds (97.200.40)


Product information

Language: English

Written by: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

International title:

Article no: STD-66608

Edition: 1

Approved: 6/9/2008

No of pages: 28

Also available in: SS-EN 1176-10:2008