Standard Swedish standard · SS-EN 1176-4:2017+AC:2019

Playground equipment and surfacing - Part 4: Additional specific safety requirements and test methods for cableways

Status: Valid

Scope
Denna Europastandard gäller för linbanor där barn genom inverkan av tyngdkraften kan åka eller förflytta sig utmed en lina. Denna standard innehåller kompletterande säkerhetskrav för fast monterade linbanor avsedda att användas av barn.

Subjects

Playgrounds (97.200.40)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS

International title:

Article no: STD-80014044

Edition: 1

Approved: 1/30/2019

No of pages: 28

Also available in: SS-EN 1176-4:2017+AC:2019

Replaces: SS-EN 1176-4:2017 , SS-EN 1176-4:2017