Standard Swedish standard · SS 24300-2:2012

Energy performance of buildings - Part 2: Classification of energy use

Status: Withdrawn · Replaced by: SS 24300-2:2020

Scope
Denna del av SS 24300 specificerar

— indikatorer för att uttrycka energiprestanda
— förfarande vid bestämning av indikatorvärden
— gränsvärden vid energiklassning
— regler vid energiklassning
— innehåll i intyg för klassning av energianvändning.

Standarden gäller för både nya och befintliga byggnader.

Subjects

Protection of and in buildings in general (91.120.01) General (91.140.01) Central heating systems (91.140.10) Other (91.140.99)


Product information

Language: Swedish

Written by: Energiprestanda, SIS/TK 189/AG 05

International title:

Article no: STD-87469

Edition: 2

Approved: 9/18/2012

No of pages: 20

Replaces: SS 24300-2:2011

Replaced by: SS 24300-2:2020