Standard Swedish standard · SS 834005

Furnishing and fittings - Coordinating sizes

Status: Valid

Scope
I denna standard ges grundläggande mått för fast monterad eller fristående inredning för alla slag av byggnader, såsom bostäder, skolor, förskolor, fritidshem och sjukvårdsbyggnader. Standarden är baserad på SS 05 01 01, Modulkoordinering - Principer och regler, och SIS 05 01 17, Modulsamordning - Inredning. I annan standard ges preferensmått för olika användningsområden, tillverkningsmått och toleranser, kvalitetskrav m m. Jämfört med utgåva 1 har en ny mening tillkommit i 2.1 beträffande väggskåpens djup.

Subjects

Interior finishing (91.180) Fittings (94.450)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-15729

Edition: 2

Approved: 11/25/1994

No of pages: 7

Replaces: SS 834005