Standard Swedish standard · SS-EN 12097:2006

Ventilation for buildings - Ductwork - Requirements for ductwork components to facilitate maintenance of ductwork systems

Status: Valid

Scope
Denna Europastandard specificerar krav på mått, form och placering för åtkomstpaneler för rengöring och service i kanalsystem som överensstämmer EN 1505, EN 1506 och EN 13180. Nationella föreskrifter ska alltid följas även när de avviker från kraven i denna standard.

Subjects

Ventilation and air-conditioning systems (91.140.30)


Product information

Language: Swedish

Written by: Ventilation, SIS/TK 170/AG 03

International title:

Article no: STD-80011680

Edition: 1

Approved: 9/18/2006

No of pages: 20

Also available in: SS-EN 12097:2006

Replaces: SS 2645 , SS-ENV 12097