Standard Swedish standard · SS 820000:2010

Sanitary tapware - Method for determination of energy efficiency of mechanical basin and sink mixing valves

Status: Withdrawn · Replaced by: SS 820000:2020 , SS 820000:2020

Scope
Denna standard beskriver en laboratoriemetod för att mäta mekaniska tvättställs- och köksblandares energianvändning. Måttet på energianvändning är en beskrivning av blandarens energieffektivitet och används som underlag vid energiklassning.

Blandares energianvändning är en funktion av vattenflöde och vattentemperatur. Maximalt vattenflöde och maximal vattentemperatur innebär maximal energianvändning.

En blandare kan av tillverkaren vara försedd med fysisk anordning för att förhindra att användaren spontant öppnar blandaren till maximalt flöde och/eller temperatur. Det flöde och den temperatur som kan nås med ett handgrepp utan att sådan begränsande anordning förbigås benämns i denna standard ekonomiflöde respektive ekonomitemperatur.

I samma avsikt att begränsa energianvändningen kan tillverkaren konstruera blandaren så att maximalt flöde och maximal temperatur utan hinder kan nås med ett handgrepp men att blandaren återgår till ett mindre öppet läge när användaren släpper den.
Med tillämpning av den beskrivna metoden kan energieffektiviteten hos olika tekniska lösningar av blandares mekanik påvisas. Standardens syfte är att stimulera en utveckling mot sådana tekniska lösningar som ger hög energieffektivitet.

Subjects

Sanitary installations (91.140.70)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-72286

Edition: 1

Approved: 2/1/2010

No of pages: 24

Also available in: SS 820000:2010

Replaced by: SS 820000:2020 , SS 820000:2020