Standard Swedish standard · SS-EN 81-72:2015

Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Part 72: Firefighters lifts

Status: Withdrawn · Replaced by: SS-EN 81-72:2020

Scope
Denna Europastandard specificerar de ytterligare eller avvikande krav från EN 81-20 för nya personhissar och varupersonhissar, som får användas under räddningstjänstpersonalens kontroll i räddningsinsats- och evakueringssyfte.

Subjects

Lifts, escalators (91.140.90)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS

International title:

Article no: STD-8026232

Edition: 2

Approved: 6/8/2015

No of pages: 56

Also available in: SS-EN 81-72:2015

Replaces: SS-EN 81-72

Replaced by: SS-EN 81-72:2020