Standard Swedish standard · SS-EN 81-70:2018

Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lift - Part 70: Accessibility to lifts for persons including persons with disability

Status: Valid

Scope
Denna Europastandard specificerar minimikraven för säker och oberoende tillgång till hissanvändning av ett stort antal olika människor, inklusive människor med funktionsnedsättningar. Den är tillämplig för nya person- och varupersonhissar i enlighet med EN 81-20. För andra typer av hissar, t.ex. hissar vars hisskorg rör sig i lutande bana i enlighet med EN 81-22, kan man med fördel utgå från denna standard. ANM. 1 För vägledning kring lösningar för ökad tillgänglighet och användbarhet, se bilaga D. ANM. 2 För uppgradering av tillgängligheten till befintliga hissar i linje med rekommendationerna från Europeiska kommissionen av den 8 juni 1995 (95/216/EG) gällande förbättringar av befintliga hissar, se EN 81-82.

Subjects

Lifts, escalators (91.140.90) Lifts (94.400)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS

International title:

Article no: STD-80008200

Edition: 2

Approved: 5/22/2018

No of pages: 36

Also available in: SS-EN 81-70:2018

Replaces: SS-EN 81-70 , SS-EN 81-70/A1:2005 , SS-EN 81-70 , SS-EN 81-70/A1:2005