Standard Swedish standard · SS 24300-2:2020

Energy performance of buildings - Part 2: Classification of energy use

Status: Valid

Scope
Detta dokument specificerar — indikatorer för att uttrycka energiprestanda, — förfarande vid bestämning av indikatorvärden, — gränsvärden vid energiklassning, — regler vid energiklassning, — innehåll i intyg för klassning av energianvändning. Detta dokument specificerar en klassningsmetod på en 8-gradig skala från A+ till G. Standarden är avsedd att kunna tillämpas på både nya och befintliga byggnader.

Subjects

Protection of and in buildings in general (91.120.01) General (91.140.01) Central heating systems (91.140.10) Other (91.140.99)


Product information

Language: Swedish

Written by: Energiprestanda, SIS/TK 189/AG 05

International title:

Article no: STD-80020995

Edition: 3

Approved: 3/31/2020

No of pages: 20

Replaces: SS 24300-2:2012