Standard Swedish standard · SS-EN 612

Eaves gutters and rainwater down-pipers of metal sheet - Definitions, classifications and requirements

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 612:2005 Corrected by: SS-EN 612/AC:1996
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 612

Eaves gutters and rainwater down-pipers of metal sheet - Definitions, classifications and requirements
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 793 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 793 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna europastandard specificerar krav på fabrikstillverkade hängrännor och stuprör av metall. Den fastställer allmänna egenskaper, beteckningssystem, klasser, märkning och kvalitetskrav för produkterna. Standarden är tillämplig för hängrännor och utvändiga stuprör som är uppsatta med krokar och rörsvep av metall och avsedda för avledning av regnvatten. Hängrännans form och dimensioner är bestämda av mängden vatten som skall avledas från taket till stupröret och arkitektoniska krav. Systemets förmåga att hantera vatten beror på takkonstruktionen och hängrännans och stuprörens dimensioner. Standarden ställer sådana krav på hängrännor och stuprör att dessa produkter kan klara all normalt mottagande och avledande av regnvatten, smältande snö och is från byggnaden till ett dräneringssystem eller avlopp utanför byggnaden. Krav på fästdon, stödkonstruktioner, beslag och skarvmetoder mellan olika komponenter ingår ej i denna standard.

Subjects

Drainage systems (91.140.80)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 612

Eaves gutters and rainwater down-pipers of metal sheet - Definitions, classifications and requirements
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 793 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 793 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-18627

Edition: 1

Approved: 6/14/1996

No of pages: 12

Replaces: SS 831009

Replaced by: SS-EN 612:2005