Standard Validation, only publication · SS-EN 12835

Airtight shutters - Air permeability test

Status: Valid

Scope
Denna standard har publiceringsform ikraftsättning, endast offentliggörande. Detta betyder att det är en hänvisning till en annan standard eller annat dokument. Kontakta kundservice, kundservice @sis.se, telefon 08-555 523 10, för mer information om det saknas länk till dokument som ikraftsätts av denna standard.

Subjects

Doors and windows (91.060.50) Windows (91.060.51) Doors (91.060.52)


Product information

Language: English

Written by: BST

International title:

Article no: STD-29613

Edition: 1

Approved: 1/26/2001

No of pages: 0