Standard Validation, only publication · SS-EN 12194

Shutters, external and internal blinds - Misuse - Test methods

Status: Valid

Scope
Denna standard har publiceringsform ikraftsättning, endast offentliggörande. Detta betyder att det är en hänvisning till en annan standard eller annat dokument. Kontakta kundservice, kundservice @sis.se, telefon 08-555 523 10, för mer information om det saknas länk till dokument som ikraftsätts av denna standard.

Subjects

Doors and windows (91.060.50) Windows (91.060.51) Doors (91.060.52)