Standard Swedish standard · SS 818133

Windows - Burglar resistance - Requirements and test

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 1627:2011
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 818133

Windows - Burglar resistance - Requirements and test
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 590 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
I denna standard anges krav på fönstrets inbrottsskydd samt beskrivs metoder för att bestämma detta skydd. Kraven är satta med utgångspunkt från de krafter som kan åstadkommas med lätta inbrottsverktyg. Kraven gäller kompletta fönster av gängse typer färdigglasade och försedda med gångjärn och stängningsbeslag. Provning av karminfästningen i vägg skall ske enligt SS 81 73 26, Dörrar och fönster - Inbrottsskydd - Karminfästning - Provning. Fönster skall vara glasade med en metod som gör rutan svår att demontera t. ex enligt glasningsmetod 1, 2 och 4 enligt SIS 81 81 40, Glasning med förseglade rutor. Enkelrutor skall vara glasade med metod som ger god vidhäftning mellan glas och båge så att splitter från en krossad ruta med svårighet kan tas bort. Fönsterdörrar skall motsvara kraven i följande standarder SS 81 73 14, Dörrar - Indbrottsskydd - Provning SS 81 73 15, Dörrar - Inbrottsskydd - Fordringar SS 81 73 26, Dörrar och fönster - Inbrottsskydd - Karminfästning - Provning SS 81 73 27, Dörrar - Inbrottsskydd - Karminfästning - Provning

Subjects

Doors and windows (91.060.50) Windows (91.060.51)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 818133

Windows - Burglar resistance - Requirements and test
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 590 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-7175

Edition: 1

Approved: 12/25/1981

No of pages: 3

Replaced by: SS-EN 1627:2011