Standard Swedish standard · SS 134203:2014

Cement - Composition, specifications and conformity criteria for low alkali common cements (LA)

Status: Valid

Scope
Denna standard anger de särskilda krav och kriterier för överensstämmelse som gäller för att de ordinära cementen CEM I, CEM II/A-S, CEM II/B-S, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-LL, CEM II/A-M och CEM III ska anses vara ordinära cement med låg alkalihalt (LA). Denna standard är begränsad till krav för max alkalihalt för att undvika beständighetsproblem.

Subjects

Cement, gypsum, lime, mortar (91.100.10) Concrete and concrete products (91.100.30)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-104607

Edition: 2

Approved: 11/18/2014

No of pages: 16

Replaces: SS 134203