Standard Swedish standard · SS 134202:2006

Cement - Composition and requirements for cement with moderate heat of hydration

Status: Valid

Scope
Denna standard anger de särskilda egenskaper som gäller för cement med moderat värmeutveckling (MH-cement). Den innehåller tillkommande krav utöver de som ges i EN 197-1 på ordinära cement och EN 197-1/A1 för begränsad värmeutveckling. ANM. Alternativa provningsmetoder får användas under förutsättning att överensstämmelse med den angivna referensmetoden kan påvisas.

Subjects

Cement, gypsum, lime, mortar (91.100.10)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title: Cement - Composition and requirements for cement with moderate heat of hydration

Article no: STD-45249

Edition: 2

Approved: 5/5/2006

No of pages: 5

Replaces: SS 134202