Digital tool

Perspektiv

Buy

verktyg ikon

Price per year from: 3 495 SEK

Mer information
Kunskapstjänsten SIS Perspektiv
SIS Perspektiv gör yrkesrelaterad kunskap tillgänglig – dels via en mångsidig onlinetjänst, dels via en tidning. Tjänsten är framtagen för att underlätta din vardag vid kvalitets- och miljöarbete. Här finns allt stöd du behöver för att skapa ett levande ledningssystem och arbeta effektivt och framgångsrikt. Med SIS Perspektiv får du en arena med tydlig vägledning, jämförelser och tolkningar relaterade till aktuella standarder. Inspiration och rådgivning hämtar du bland våra verktyg, checklistor och stora artikel- och nyhetsarkiv. SIS Perspektiv är utvecklad av SIS i nära samarbete med branschledande experter.

Allt detta ingår i SIS Perspektiv
- Omfattande artikelarkiv indelat efter de utmaningar du står inför, t ex hur du skapar ett väl fungerande ledningssystem som accepteras och används i organisationen
- Löpande uppdatering av artiklar och nyheter inom ledningssystemområdet
- Tillgång till praktiska verktyg som förbättrar och förenklar ditt kvalitets- och miljöarbete
- Tillgång till utskriftsvänliga mallar och checklistor
- Tydliga jämförelser, vägledningar och tolkningar till kraven i standarderna SS-EN ISO 9001, SS-EN ISO 14001 och SIS-OHSAS 18001
- Prenumeration på tidningen SIS Perspektiv - magasinet för kvalitets- och miljöproffs. Tidningen utkommer med 4 nummer per år

Priser
Priset för tjänsten SIS Perspektiv (webbtjänst och tidning) är 3 495/år.

Du har möjlighet att köpa till ledningssystemstandarderna (SS-EN ISO 9001. SS-EN ISO 14001, SS-ISO/IEC 27001 och SIS-OHSAS 18001) för 3 100/år

Subjects

Quality management systems (04.080) Environmental management systems Environmental management (04.100)


Buy

Digital tool

Perspektiv
verktyg ikon

Price per year from: 3 495 SEK

Product information

Language: Swedish

Article no: ONL-35987