News · 2019-10-17

Medarbetarengagemang – så lyckas du

Alla organisationer vill ha engagerade medarbetare. Men få lyckas. Förklaringen är att många ledare har kunskapsluckor, enligt Thomas Dimming, föreläsare och rådgivare. - Det finns forskning som visar vad som faktiskt fungerar. Utgå från det och sluta gissa.

Text: Susanne Rydell
Foto: Johan Knobe

Thomas Dimming har träffat hundratals ledningsgrupper. Den underliggande frågan brukar handla om hur man får medarbetare engagerade - och i förlängningen ökade prestationer inom organisationen. Svaren han får när han ställer frågan kan vara minst sagt förenklade.
– Typsvaret är att det handlar om att ge medarbetare mer pengar eller en spark i baken. Alltså att det antingen ska vara ett belöningssystem eller en markering mot felaktiga beteenden.

Så ser inte verkligheten ut, enligt Thomas Dimming.
– Det finns en övertro att man påverkar andra människors motivation med belöningar eller piska. Det kan visserligen skapa kortsiktiga förändringar, men det påverkar bara människors externa motivation och inte den interna motivationen, säger han.

Ledare som vill nå resultat ska istället satsa på något som motiverar människor på riktigt. De senaste decenniernas forskning pekar ut riktningen.

Lyfta det som är bra

– Den absolut viktigaste faktorn är att ha arbetsuppgifter som rimmar med ens egna styrkor. Man ska känna att man lyckas bra. Vi gillar att känna oss kompetenta. Ett handfast råd i det sammanhanget är alltså att se till att medarbetare kan jobba med det som de är bra på. Tänk därför nytt när det gäller innehållet i utvecklingssamtal, råder Thomas Dimming.

– Utvecklingssamtal är alldeles för ofta fokuserade på medarbetares svaga sidor och hur de sidorna ska utvecklas. Men det ger inte alls samma hävstångseffekt som om människor får bygga på sina styrkor. Fokusera på de starka sidorna och hur medarbetaren kan arbeta mer med det, säger han.

När man jämför faktorer som skapar motivation i arbetslivet toppar alltså möjligheten att arbeta utifrån sina styrkor. Därefter kommer en annan faktor:
– Arbetsuppgifterna ska kännas meningsfulla. Det är något man har pratat mycket om de senaste åren. Det är viktigt, men inte lika viktigt som att man får använda sina styrkor, säger han.

Behöver inte vara krångligt

Thomas Dimming hämtar inspiration från den gren av psykologin som kallas den positiva psykologin.
– Arbeta med positiv förstärkning. Det betyder inte att man ska komma med naivt beröm utan att man ska se det som har gått bra och uppmärksamma det. På arbetsplatser är det inte ovanligt att en medarbetare presterar tio bra saker och bara får feedback på den elfte som inte gick lika bra, säger han.

Han betonar att det går att förändra med relativt enkla medel.
– Det behöver inte vara krångligt. Man får anpassa sig till olika arbetsplatsers förutsättningar, men det går att göra förändringar på alla arbetsplatser. Arbeta med små kurskorrigeringar, säger han.

Detta är ett utdrag ur en artikel ur kommande nummer av Perspektiv - #3 2019.

Thomas tipsar:

  • Släpp den gamla myten om att arbete är ett måste dit vi bara går av plikt. Det synsättet leder till ett kontrollerande ledarskap.
  • Ge människor möjligheter att vara engagerade i sitt arbete. Många är intresserade av det de gör och arbete ger möjlighet att hamna i ett flow, vilket är ett tillstånd som ger välmående.

  • Se de starka relationer som finns på arbetsplatsen. Trygghet och tillit är viktiga för välmående.

  • Ge utrymme för känslan att lyckas. Att få ett genombrott och nå fram till något skapar välbefinnande.

"Ge människor möjlighet att vara engagerade i sitt arbete"

Thomas Dimming
ledarskapskonsult

Ledningssystem för kvalitet

Närbild på trådar i vävstols som systematiskt och strukturerat väv still tyg

Läs mer om arbetet med standarden ISO 9001 Kvalitetsledning.

Tidningen Perspektiv

Perspektiv är tjänsten för dig som arbetar med ledningssystem och verksamhetsutveckling till vardags i ditt yrkesliv.