Detta är ISO 9001

ISO 9001 är en ledningssystemstandard för verksamhetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Det kan beröra allt från hur du svarar i telefon till hur du undviker driftsstörningar.

Ett ledningssystem beskriver hur du ständigt förbättrar och justerar din verksamhet för att möta kundernas behov.

ISO 9001 baseras på 7 principer:

  • Kundfokus
  • Ledarskap
  • Medarbetarnas engagemang
  • Processinriktning
  • Förbättring
  • Faktabaserade beslut
  • Relationshantering

ISO 9001 används av företag i hela världen och i Sverige certifieras ett nytt företag varje dag. Vissa företag har till och med ISO 9001 som krav för att göra affärer. Standarderna inom ISO 9000-serien används idag av många framgångsrika tjänste- och varuproducerande företag, och inom offentlig och ideell verksamhet.

Certifiering

För att bli certifierad enligt ISO 9001 krävs först och främst ett ledningssystem och därefter att din organisation uppfyller de krav som finns uppställda i standarden.

Allt fler organisationer inser vikten av att vara ISO 9001-certifierade. Certifieringen blir ett bevis på att din organisations kvalitetsarbete faktiskt håller måttet. Det är också ett sätt att svara på krav från kunder och leverantörer.  

För vissa är det till och med en nödvändighet att vara certifierade för att överhuvudtaget få vara med i upphandlingar. Som kund till ett ISO 9001-certifierat företag vet du att det är ordning och reda på din samarbetspartner. Här kan du läsa mer om certifiering.

Tina Bohlin, Projektledare på SIS, berättar om standardiseringen kring kvalitetsledning och nya ISO 9001. 


Case: SunPine ökade kvalitetstänkandet i hela organisationen

Foto: Hendrik Morkel på Unsplash

Ett ungt, växande företag som infört kvalitetsledningssystemet ISO 9001. Vi frågade Piteå-företaget SunPine, som fick sin certifiering i januari, hur arbetet gick och vad för tips de kan ge till andra.

Grunderna i kvalitetsledning enligt ISO 9001:2015

Utbildningen ger dig en introduktion till kvalitetsledning och förklarar nyttan med ett kvalitetsledningssystem. Genomgången av fokusområden i ISO 9001 gör att du får förståelse för innehållet i standarden och insikt om vad den innebär i praktiken.

Standardpodden sänder nya avsnitt ett par gånger om året där medarbetare på SIS i samtal med spännande gäster pratar om hur företag utvecklas med hjälp av olika standarder.

Du hittar podcasten på här på vår webbplats eller så kan du lyssna och ladda ner från Soundcloud, iTunes eller Acast.

Verksamhetsutveckling med hjälp av ledningssystem. En introduktion till 9001

En introduktion till ISO 9001 med artiklar och intervjuer.

Kunskapstjänsten Perspektiv

Perspektiv är tjänsten för dig som arbetar med ledningssystem och verksamhetsutveckling till vardags i ditt yrkesliv.

Perspektiv består av en webbtjänst och en tidning som tillsammans innehåller samlad kunskap för att hjälpa dig tolka, jämföra och tillämpa olika ledningssystemstandarder.