GDPR

General Data Protection Regulation, eller Dataskyddsförordningen som den heter på svenska, är EU:s lag för skydd av personuppgifter. Lagen godkändes av Europaparlamentet i april 2016 och började gälla fullt ut i alla medlemsländer den 25 maj 2018.

Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras.

Det standardiseringsverktyg som framför allt anknyter till GDPR är den internationella ledningssystemstandarden för informationssäkerhet, SS-EN ISO/IEC 27001:2017, (förkortat 27001). En certifiering enligt 27001 kan på flera sätt underlätta arbetet med att efterleva informationssäkerhetskraven i GDPR.

Om SS-EN ISO/IEC 27001:2017
Börja med en GAP-analys!
Utbildning och certifiering

Subjects

Information sequrity management systems (04.050)