Handbook

Miljökommunikation och hållbar utveckling - stärk ditt varumärke och skapa affärsnytta

Buy
Price: 795 SEK
standard ikon

Paper

Subjects

Environmental management (13.020.10) Environmental management systems Environmental management (04.100)


Product information

Language: Swedish

Article no: BCK-69996

Designation: SIS HB 218

Edition: 1

Published: 8/18/2009

No of pages: 166

Publisher: SIS Förlag AB