Handbook

Konsten att hållbarhetsredovisa - Vägledning för kommunikation och utveckling av hållbarhetsarbetet

Buy this standard
Price: 795 SEK
standard ikon

Paper

Subjects

Environmental management (13.020.10) Product life-cycles (13.020.60) Environmental management systems Environmental management (04.100)


Product information

Language: Swedish

Article no: BCK-73995

Designation: SIS HB 212

Edition: 1

Published: 6/17/2010

No of pages: 128

Publisher: SIS Förlag AB