Strategiarbete

Var med och påverka CEN:s och ISO:s framtida strategier – Exklusivt för våra medlemsföretag/-organisationer.

Lämna dina synpunkter på CEN strategi 2030

Inom CEN (den europeiska standardiseringen) pågår arbetet för fullt med en ny strategi fram till 2030. Eftersom ditt företag/organisation är medlem i SIS får du nu möjlighet att komma med synpunkter på CEN:s strategiutkast – dina synpunkter är viktiga för oss. För att hinna sammanställa allt material till CEN i tid behöver vi ha dina synpunkter senast den 17 februari.

Delta på webinar online 21 februari

Om du hellre – eller också – vill prata med oss på SIS om CEN:s strategiutkast arrangerar vi ett webinar online, den 21 februari klockan 13.00-14.00, med Dan Nilsson som är standardiseringschef på SIS samt representant i CEN:s tekniska styrelse. Då får du en kort presentation av den nya strategin samt möjlighet att ställa frågor och diskutera innehållet.

Information har skickats ut med e-post till våra medlemmar men om du inte har fått det och vill lämna synpunkter eller delta på webinaret – skicka ett mail till medlem@sis.se.

ISO strategi 2030

I mars-april kommer vi att återkomma med information om utkastet till ISO:s (den globala standardiseringen) nya strategi fram till 2030. Även då kommer du att få möjlighet att komma med synpunkter.

Återkoppling sker på SIS fullmäktigemöte

På SIS fullmäktigemöte (årsmötet) den 23 april kommer vi att arrangera en workshop om SIS strategi 2030 med utgångspunkt från CEN och ISO:s strategiarbete och de synpunkter vi har fått in under våren.