Strategiarbete

Exklusivt för våra medlemsföretag/-organisationer: Var med och påverka CEN:s och ISO:s framtida strategier, ett arbete som pågår under 2020.

CEN strategi 2030

Inom CEN (den europeiska standardiseringen) pågår arbetet med en ny strategi fram till 2030 som ska godkännas formellt i juni i år. Våra medlemsorganisationer hade fram till den 17 februari möjlighet att läsa CEN:s strategiutkast och komma med skriftliga synpunkter.

Den 21 februari arrangerades ett webinar med Dan Nilsson, standardiseringschef på SIS samt representant i CEN:s tekniska styrelse. Dan gav en kort presentation av den nya strategin och därefter fanns det möjlighet att ställa frågor och diskutera innehållet.

Merparten av våra medlemmars synpunkter inkluderas sedan i SIS samlade synpunkter på strategiutkastet, som skickades till CEN i slutet av februari.

ISO strategi 2030

I mars-april kommer medlemmar att få information om utkastet till ISO:s (den globala standardiseringen) nya strategi fram till 2030. ISO har dock en annorlunda process för sitt strategiarbete än CEN och påverkansmöjligheten är mindre för enskilda medlemsländer. Men möjligheten att lämna synpunkter eller ställa frågor kommer ändå att finnas. Formellt godkännande av denna strategi sker i september.

SIS strategi 2030

Även arbetet med SIS strategi 2030 har påbörjats och på årsmötet den 10 september kommer det att finnas möjlighet att delta i en workshop om detta. Där kommer bl.a. trender, utmaningar och möjligheter för SIS att diskuteras och de viktigaste synpunkterna vi har fått in gällande CEN:s och ISO:s strategiarbetet redovisas.