Strategiarbete

Exklusivt för våra medlemsföretag och medlemsorganisationer: Var med och påverka de framtida strategierna för SIS, CEN och ISO. Ett arbete som pågår under 2020 och början av 2021.

SIS strategi 2030

Arbetet med SIS strategi 2030 påbörjades tidigare i år tillsammans med vår styrelse och den 10 september hölls en workshop för medlemmarna. Där diskuterades bland annat trender, utmaningar och möjligheter för SIS.

Ett remissutkast av strategin kommer att skickas ut, för synpunkter, till våra medlemmar i januari 2021. Läs mer under "Remiss SIS strategi 2030" här på sidan.

Därefter ska strategin formellt godkännas av SIS styrelse i mars 2021, för att sedan presenteras på fullmäktige i april månad innan lansering.

CEN strategi 2030

Inom CEN (den europeiska standardiseringen) har under året arbete pågått med en ny strategi fram till 2030 som nu har godkänts.

Våra medlemsorganisationer hade fram till den 17 februari möjlighet att läsa CEN:s strategiutkast och komma med skriftliga synpunkter.

Den 21 februari arrangerades ett webinar med Dan Nilsson, standardiseringschef på SIS samt representant i CEN:s tekniska styrelse. Dan gav en kort presentation av den nya strategin och därefter fanns det möjlighet att ställa frågor och diskutera innehållet.

Merparten av våra medlemmars synpunkter inkluderades sedan i SIS samlade synpunkter på strategiutkastet, som skickades till CEN i slutet av februari.

ISO strategi 2030

Även ISO har utarbetat en strategi 2030. Våra medlemmar har fått ta del av information om strategin i en workshop i september då ISO:s generalsekreterare, Sergio Mujica, presenterade viktiga delar av strategin. Strategin är nu formellt godkänd.


Remiss SIS strategi 2030

SIS strategi 2030 är nu snart klar, och vi vill gärna få ta del av in dina synpunkter. Vi bjuder därför in till en remiss av strategin där du som medlem får möjlighet att ge såväl skriftliga kommentarer samt delta på ett webinar.

Den 25 januari kommer utkastet att skickas ut till alla medlemmar med möjlighet att kommentera via en länk. Remissperioden börjar 25 januari pågår till den 5 februari 2021.

Den 29 januari bjuder vi in till ett webinar med SIS vd Annika Andreasen för diskussion och frågor. Skicka gärna in dina frågställningar innan webinaret till medlem@sis.se.

Välkommen!

Anmäl dig till webinaret i formuläret nedan. Anmälan stänger den 27 januari.

Kontakt

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på medlem@sis.se.

Förmåner och rabatter

Som medlem i SIS har du möjlighet att påverka föreningens strategiska utveckling.

Du får också tillgång till exklusiva erbjudanden, förmånliga rabatter på standarder, utbildningar och i SIS Conference Centre.