SIS fullmäktigemöte

Den 26 maj är du som medlem varmt välkommen till SIS fullmäktigemöte.

Med anledning av den situation vi alla befinner oss i just nu på grund av covid-19 har SIS styrelse och vi beslutat att skjuta fram mötet så långt som möjligt baserat på SIS stadgar. Enligt stadgarna ska fullmäktige hålla ett ordinarie möte före maj månads utgång på tid och plats som styrelsen beslutar.

Vi planerar därför för ett möte i SIS lokaler på Torsplan, men förbereder oss för att kunna genomföra mötet digitalt om situationen ej tillåter ett fysiskt möte.

Följande nya datum gäller nu

14 april - Sista datum att skicka in motioner till SIS
28 april - Underlag till fullmäktige skickas ut
26 maj - Nytt datum för SIS fullmäktige 2020

Årsmötet med workshops och dialogmöten planerar vi att genomföra den 10 september. Mer information om det programmet kommer längre fram.

Varmt välkommen!

Motioner

Eftersom vi skjuter fram mötet en månad kommer vi också ta emot motioner ett par veckor till.

Motioner till fullmäktige skickas till Helene Edmark på medlem@sis.se senast den 14 april.

Den 28 april skickas fullmäktigehandlingar och eventuella motioner till dig med e-post till medlemskontakterna.

Endast för medlemmar

För att delta på SIS fullmäktige måste du arbeta på ett företag/organisation som är medlem i SIS. Det är endast en person per medlemsföretag som har rösträtt och medlemsavgiften för innevarande år måste vara betald före fullmäktigemötet.


Mer information

Mer information om programmet och hur du anmäler dig finns på anmälningssidan.

Läs mer och anmäl dig »

Kontakt

Eventuella frågor om årsmötet eller fullmäktige kan skickas till medlem@sis.se.