Standardiseringsråd på alla nivåer

En ny tjänst från SIS lyfter nu fram nyttan och möjligheterna med standarder och standardisering. SIS Standardkollen ska främja affärs- och organisationsutveckling inom både privat och offentlig sektor.

Tjänsten har arbetats fram under fjolåret och har tillkommit med stöd från Vinnova, Verket för innovationssystem. Myndigheten har i flera utlysningar tagit sikte på hur standardisering kan stärka svensk innovation, svensk konkurrenskraft och svensk export.

– Vi har ett särskilt fokus på små och medelstora företag. Ett av målen är att svenska företag ska kunna öka sitt inflytande i den internationella standardiseringsprocessen, säger Sanna Edlund, handläggare på Vinnova.

Eftersom SIS är Sveriges representant i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN och i den globala standardiseringsorganisationen ISO har SIS en nyckelroll i det arbetet.

– Genom att ha koll på relevanta standarder och, eller, delta i våra tekniska kommittéer, på nationell eller internationell nivå, finns det goda möjligheter att vara med och påverka framtidens standarder i hela den globala kedjan, konstaterar Björn Nilsson, projektledare inom tjänste- och processutveckling på SIS.

Bred målgrupp

Han är samtidigt produktägare till nya SIS Standardkollen. Tjänsten passar alla typer av organisationer: små, medelstora och stora företag, liksom myndigheter, kommuner, regioner och andra offentliga aktörer.

– SIS Standardkollens första nivå går ut på att vi tillsammans med kunden undersöker vilka standarder som just deras organisation behöver ha koll på för att driva affärs- och organisationsutveckling. Kanske handlar det om att uppnå kostnadseffektiviseringar, satsa på kompetensutveckling eller bredda sitt produkt- och tjänsteutbud. Det är kundens behov som styr, förklarar Björn Nilsson.

Ligga steget före

I SIS Standardkollens andra nivå kan kunden bland annat få hjälp med att ta fram en strategi för hur den egna verksamheten kan lyftas genom deltagande i standardiseringsarbete. I vilka standardiseringsgrupper är det strategiskt rätt att ingå? Var är det viktigast att vara med och påverka?

– Drivkrafterna här kan till exempel vara viljan att ligga steget före i sin bransch, att delta i utformningen av framtidens produkter och tjänster, att skapa nya intäkter eller att underlätta sin export och globala handel, säger Björn Nilsson.

Han framhåller att SIS Standardkollen på ett strukturerat sätt kommer att besvara många av de frågor som ofta kommer in till olika avdelningar inom SIS.

Samtidigt är satsningen ett sätt att nå målgrupper som ännu inte har upptäckt hur standarder och standardisering kan vara kraftfulla verktyg för att skapa värde och uppnå olika verksamhetsmål.

– Syftet är att erbjuda standardiseringsrådgivning på olika nivåer, betonar Björn Nilsson.


Är du intresserad av SIS Standardkollen?

Kontakta projektledare Björn Nilsson
bjorn.nilsson@sis.se

SIS Standardkollen

Ny tjänst för mer lönsamt och effektivare arbete med standarder i din verksamhet