SIS Standardkollen

Ny tjänst för lönsammare och effektivare arbete med standarder i din verksamhet.

standardkollen_klover_750x235.png

Med SIS Standardkollen får din organisation möjlighet att
  • öka intäkterna,
  • höja era kompetenser,
  • öka er konkurrenskraft,
  • utöka era befintliga produkt- och tjänsteportföljer,
  • utveckla ert strategiska tillväxtarbete,
  • påverka framtidens standarder i hela den globala kedjan,
  • bidra till att stärka svenska företags konkurrenskraft och innovationsförmåga,
  • bidra till att stärka svensk export och Sveriges roll inom den internationella standardiseringen.
Tjänsten riktar sig till

Alla typer av företag, myndigheter och organisationer, oavsett bransch, sektor och storlek.

Genomförande och process

SIS genomför ett uppstartsmöte, följt av en enkät, dialog– och avstämningsmöten samt djupintervjuer med nyckelpersoner hos dig som kund. Som kund utser du också en huvudkontaktperson som ansvarar för bland annat att koordinera informationsinhämtning från ledningsrepresentanter och andra nyckelpersoner i er organisation.

Leverans

SIS Standardkollen resulterar i en muntlig presentation från SIS, fysisk eller digital, och en skriftlig slutrapport på svenska eller engelska.

SIS Standardkollen – nivå A 

I tjänstens första nivå inventerar SIS i nära dialog med dig som kund din organisations utvecklingsmöjligheter. Det ingår en analys med rekommendationer om de standardiseringsdokument som är operationellt och strategiskt viktiga för just din organisation.

SIS Standardkollen – nivå B

Den andra nivån innebär att SIS i nära dialog med dig också ger rekommendationer för en strategi för hur din organisation bäst kan få utväxling genom engagemang i svenskt eller internationellt standardiseringsarbete.

 

Visera om hur de utvecklade sin verksamhet med hjälp av SIS Standardkollen

visera_250x250.png
"SIS har gjort ett träffsäkert och väldigt proffsigt jobb. De har varit bra på att förstå oss och våra önskemål"
Karin Perling, utbildningsansvarig på Visera.
Läs om Viseras upplevelse av SIS Standardkollen >>

Novige om hur de utvecklade sin verksamhet med hjälp av SIS Standardkollen

novige_250x250.png

 

"SIS Standardkollen gav oss en tidseffektiv inblick i hela det utbud som finns tillgängligt. Vi hade nog inte lyckats identifiera allt det där på egen hand"

Danial Hassani, administrativ chef på Novige.
Läs om Noviges upplevelse av SIS Standardkollen >>

Läs mer om SIS Standardkollen

bjorn_nilsson_250x250.png

Björn Nilsson, projektledare inom tjänste- och processutveckling på SIS och produktutvecklare av SIS Standardkollen.

Läs intervju med Björn Nilsson >>

 

Beställ SIS Standardkollen här >>


Börja din resa med SIS Standardkollen här

Du kan antingen mejla oss på standardkollen@sis.se eller ringa vår kundservice på 08-555 523 10. Du kan även använda dig av vårt webbformulär genom att klicka på knappen nedan.