Böcker och verktyg inom material och svets

Överallt i vardagen kan vi se konstruktioner, i byggnader, broar, fordon med mera. Bristande kvalitet i arbetet är kostsamt och kan leda till allvarliga konsekvenser. Här får du tips på handböcker och verktyg som kan hjälpa dig i utförandet av tillverkningen och konstruktionen.


Materialnyckeln 3.0

Materialnyckeln 3.0 är din guide till metalliska material. 

Prova konstnadsfritt under 14 dagar

Nu har du möjlighet att prova Materialnyckeln 3.0 kostnadsfritt under 14 dagar!