Böcker och verktyg inom kvalitetsledning

För att en organisation ska lyckas med att nå hållbar framgång behöver organisationen arbeta målinriktat och aktivt med kvalitetsledning. Här får du tips på handböcker och verktyg som kan vara till god hjälp när du inför eller utvecklar ett kvalitetsledningssystem inom din organisation.


Kunskapstjänsten SIS Perspektiv

Detta är tjänsten för dig som arbetar med ledningssystem och verksamhetsutveckling till vardags i ditt yrkesliv.

SIS Perspektiv består av en webbtjänst och en tidning som tillsammans innehåller samlad kunskap för att hjälpa dig tolka, jämföra och tillämpa olika ledningssystemstandarder.

Standardpodden

I första avsnittet av standardpodden intervjuas Tina Bohlin, kvalitetsexpert, om övergången till nya ISO 9001.

#1 På djupet i nya ISO 9001 med Tina Bohlin

Lyssna på alla avsnitt här!