SIS-Worldfavor – arbeta effektivt med ert ledningssystem

SIS-Worldfavor är en webbaserad plattform som gör det möjligt att på ett strukturerat sätt arbeta med ert ledningssystem. Utifrån kraven i varje ledningssystem hjälper SIS-WF er att dokumentera, analysera, åskådliggöra och fördela ut ansvar i organisationen. Dessutom har ni möjlighet att enkelt ge era revisorer tillgång till er dokumentation när det är dags för intern revision.

SIS Worldfavor

Kom igång enkelt med SIS-WF kostnadsfria introduktionswebbinarium!

Boka din plats till höstens webbinarium. Du får dessutom testa verktyget kostnadsfritt i 14 dagar >>


Med SIS-WF kan ni:

  • Enkelt göra en GAP-analys utifrån kraven i standarderna, uppfyller du dem ja/nej
  • Koppla kommentar, bifoga dokument och länka till kraven
  • Se en grafisk redovisning av status för olika delar av ledningssystemet
  • Arbeta tillsammans med alla involverade i samma plattform
  • Lättare delegera uppgifter
  • Underlätta den interna revisionen
  • Skapa loggar över vad som är justerat och av vem
  • Begränsa behörighet på olika användare

Med SIS-WF minskar ni såväl den interna tidsåtgången som de externa konsultkostnaderna samtidigt som ni i en handvändning ger er själva chansen att arbeta med löpande förbättring på ett effektivt sätt. Företaget äger sitt eget SIS-WF ledningssystem och bjuder in konsulten till det istället för tvärtom. 

Områden: Kvalitet, miljö, arbetsmiljö, informationssäkerhet, medicinteknik, livsmedelssäkerhet, socialt ansvarstagande, riskhantering, energiledning, tillgångar, hållbara evenemang, provning och kalibrering med flera. 

Pris: Du väljer vilka ledningssystem ni vill arbeta med via webbplattformen SIS-WF. En valfri standard kostar 8 500 kr/år medan fyra valfria kostar 24 000 kr/år.

SIS WF gör det möjligt att samla all information om ert ledningssystem på ett ställe och gör att alla som är involverade arbetar på samma plattform.

Prova på SIS-WF i 14 dagar

Registrera dig för en 14 dagars kostnadsfri prova på period. Kom igång på ett effektivt sätt genom att anmäla dig till något av våra korta introduktionswebbinarier!

Anmäl dig till ett webbinarium här >>


Förteckning över tillgängliga
ISO-standarder i SIS-WF

Kvalitetsledning och riskhantering
Miljöledning och hållbarhet
Arbetsmiljöledning
Informationssäkerhet
Informationssäkerhet för hälso- och sjukvården
Medicinteknik
Användarcentrerad design för interaktiva system
Provnings- och kalibreringslaboratorier
Maskinsäkerhet
Affärsrelationer och tillgångar
Vägtrafik och fordon
Livsmedelssäkerhet

Kvalitetsledning och riskhantering

Ledningssystem för kvalitet - Krav
SIS-WF: ISO 9001

En organisations kvalitet - Vägledning för att nå hållbar framgång
SIS-WF: ISO 9004

Riskhantering – Vägledning
SIS-WF: ISO 31000

Miljöledning och hållbarhet

Miljöledningssystem - Krav och vägledning
SIS-WF: ISO 14001

Monetär värdering av miljöpåverkan och tillhörande miljöaspekter
SIS-WF: ISO 14008

Vägledning för socialt ansvarstagande
SIS-WF: ISO 26000

Ledningssystem för hållbarhet vid evenemang - Krav med tillämpningsanvisningar
SIS-WF: ISO 20121

Den människocentrerade organisationen - Syfte och allmänna principer
SIS-WF: ISO 27500

Ledningssystem mot mutor - Krav och vägledning
SIS-WF: ISO 37001

Energiledningssystem - Krav med vägledning för användning
SIS-WF: ISO 50001

Arbetsmiljöledning

Ledningssystem för arbetsmiljö - Krav och vägledning
SIS-WF: ISO 45001

Informationssäkerhet

Ledningssystem för informationssäkerhet - Krav
SIS-WF: ISO 27001

Riktlinjer för informationssäkerhetsåtgärder
SIS-WF: ISO 27002

Informationssäkerhet för hälso- och sjukvården

Ledningssystem för informationssäkerhet i hälso- och sjukvården baserat på ISO/IEC 27002
SIS-WF: ISO 27799

Medicinteknik

Medicintekniska produkter - Ledningssystem för kvalitet - Krav för regulatoriska ändamål
SIS-WF: ISO 13485

Användarcentrerad design för interaktiva system

Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Del 210: Användarcentrerad design för interaktiva system
SIS-WF: ISO 9241-210

Provnings- och kalibreringslaboratorier

Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier
SIS-WF: ISO 17025

Maskinsäkerhet

Förreglingsanordningar för skydd - Principer för konstruktion och val
SIS-WF: ISO 14119 

Skydd - Allmänna krav för konstruktion och tillverkning av fasta och öppningsbara skydd
SIS-WF: ISO 14120 

Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem - Del 1: Allmänna konstruktionsprinciper
SIS-WF: ISO 13849-1

Säkerhetsrelaterade delar i styrsystem - Del 2: Validering
SIS-WF: ISO 13849-2

Affärsrelationer och tillgångar

Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan - Krav och ramverk
SIS-WF: ISO 44001

Ledningssystem för tillgångar - Kravspecifikation
SIS-WF: ISO 55001

Vägtrafik och fordon

Vägfordon - Funktionssäkerhet i el- och elektroniksystem - Del 10
SIS-WF: ISO 26262

Ledningssystem för vägtrafiksäkerhet - Krav med vägledning
SIS-WF: ISO 39001

Livsmedelssäkerhet

Ledningssystem för livsmedelssäkerhet - Krav för organisationer
SIS-WF: ISO 22000


SIS Ledningssystem Total - Kontroll över hela processen – från kunskap till resultat

SIS Ledningssystem Total är ett allt-i-ett-verktyg bestående av SIS Abonnemang, Perspektiv samt SIS-Worldfavor.

Prova på SIS-WF kostnadsfritt i 14 dagar

Kom igång med ett kostnadsfritt introduktionswebbinarium!

Boka din plats här >>