Handbok

VCEA - Vägledning för CE och annan märkning av anläggningar med trycksatta anordningar

Köp

Pris: 1 495 SEK
standard ikon

Papper

Grundläggande krav för konstruktion, tillverkning, utrustning, kontroll och användning av trycksatta anordningar återfinns i europeiska direktiv, harmoniserade europeiska standarder och svenska föreskrifter.

Denna vägledning är avsedd att förklara och förtydliga direktivens och de svenska föreskrifternas krav på hantering av dokument med mera, som leder fram till CE-märkning, försäkran om överensstämmelse samt annan typ av märkning för trycksatta anordningar och anläggningar.


Köp

Handbok

VCEA - Vägledning för CE och annan märkning av anläggningar med trycksatta anordningar
Pris: 1 495 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Svenska

Författare: Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar, SIS/TK 298

Artikelnummer: BCK-80043094

Beteckning: VCEA

Utgåva: 1

Utgiven: 2023-05-22

Antal sidor: 107

Förlag: Svenska institutet för standarder