Handbok

Upphandling i investeringsprojekt

Köp

Pris: 822 SEK
standard ikon

Papper

Betydande resurser engageras i projekt genom upphandling. Valet av genomförandeform (entreprenadform och ersättningsform) styr de grundläggande projektmålen, objektets utformning och funktion (omfattning), tid, kostnad samt kvalitet och miljö. "Upphandling i investeringsprojekt" ger en systematisk genomgång av vanliga genomförandeformer för investeringsprojekt och fokuserar ur ett beställarperspekiv på viktiga parametrar att ta hänsyn till vid upphandlingen. Den vänder sig till alla som arbetar med projektledning, främst till den som medverkar i upphandlingsarbete. Boken täcker de områden som en projektledare och/eller upphandlingsledare bör behärska för att på ett professionellt sätt genomföra upphandlingen.

Ämnesområden

Inköp, upphandling, lagerhantering (03.100.10)


Köp

Handbok

Upphandling i investeringsprojekt
Pris: 822 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Svenska

Artikelnummer: BCK-80445

Beteckning: Upphandling i projekt

Utgåva: 2011

Utgiven: 2011-05-01

Antal sidor: 192

Förlag: SVENSK BYGGTJÄNST AB