Handbok

Symboler - Teckenspråk/teckenspråkstolkning

Enhetliga och funktionella grafiska symboler gör olika platser i samhället mer tillgängliga för alla människor och hjälper till att vägleda människor i obekanta miljöer. Användning av grafiska symboler förutsätter en gemensam kunskap om vad de står för. Den kunskapen uppstår när samma standardiserade symboler används konsekvent och kontinuerligt.

Köp
Pris: 150 SEK
standard ikon pdf

PDF

Standarden SS 30600:2015 Grafiska symboler – Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla har tagits fram för att förenkla information till människor i offentlig miljö för att förmedla samma information. Målgruppen är kommuner, landsting, städer, övriga offentliga platser med flera. 

Det finns för närvarande 84 standardiserade symboler inom olika områden till exempel habilitering, fritid, handel, sjukvård, transport, turism med mera. Symbolerna finns avbildade i standarden SS 30600:2015 

Du kan beställa enstaka symboler för 150 kronor/st. Symbolerna levereras i formaten eps, png och tif. Följande symboler för tillgänglighet levereras speciellt anpassade för webben: allergi, begränsad gångförmåga, ledarhund, ledsagare, nedsatt kognitiv förmåga, nedsatt läsförmåga, nedsatt synförmåga, synskadad och teckenspråk. Med varje symbol bifogas en licens som säger hur symbolerna får användas. 

Du kan även beställa den kompletta standarden SS 30600:2015 inkl. vägledning.


Produktinformation

Språk: Svenska

Artikelnummer: BCK-8016793

Beteckning: Symboler - Teckenspråk/teckenspråkstolkning

Utgiven: 2015-10-19

Förlag: SIS - Hälso- och sjukvård