Handbok

Svetsstandard. Kvalitet, konstruktion och svetsbeteckningar

Köp

Pris: 2 395 SEK
standard ikon

Papper

Standarder för svetsning är i likhet med materialstandard och standard för oförstörande provning viktiga grunddokument vid utformning av svetsade produkter och konstruktioner.

Standarder inom området revideras ständigt och jämfört med utgåva 8 innehåller denna utgåva 9 nya utgåvor av: SS-EN ISO 9013: 2017 Svetsutrustningar - Termisk skärning - Klassificering av termiskt skurna ytor - Kvalitetsnivåer för formavvikelser och toleranser (ISO 9013:2017) och EN ISO 10042:2018 Svetsning - Bågsvetsförband i aluminium och dess legeringar - Kvalitetsnivåer för diskontinuiteter och formavvikelser (ISO 10042:2018).

SIS handbok 531 Svetsstandard. Kvalitet, konstruktion och svetsbeteckningar vänder sig till dig som konstruerar svetsade produkter, bereder, leder eller kontrollerar svetsningsarbeten.

Ämnesområden

Svetsning och lödning Allmänt (25.160.01)


Köp

Handbok

Svetsstandard. Kvalitet, konstruktion och svetsbeteckningar
Pris: 2 395 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Författare: SIS

Artikelnummer: BCK-80008054

Beteckning: SIS HB 531

Utgåva: 9

Utgiven: 2018-11-28

Antal sidor: 368

Förlag: SIS