Handbok

Svetsstandard. Kvalitet, konstruktion och svetsbeteckningar

Köp
Pris: 2 395 SEK
standard ikon

Papper

Standarder för svetsning är i likhet med materialstandard och standard för oförstörande provning viktiga grunddokument vid utformning av svetsade produkter och konstruktioner.

Standarder inom området revideras ständigt och jämfört med utgåva 8 innehåller denna utgåva 9 nya utgåvor av: SS-EN ISO 9013: 2017 Svetsutrustningar - Termisk skärning - Klassificering av termiskt skurna ytor - Kvalitetsnivåer för formavvikelser och toleranser (ISO 9013:2017) och EN ISO 10042:2018 Svetsning - Bågsvetsförband i aluminium och dess legeringar - Kvalitetsnivåer för diskontinuiteter och formavvikelser (ISO 10042:2018).

SIS handbok 531 Svetsstandard. Kvalitet, konstruktion och svetsbeteckningar vänder sig till dig som konstruerar svetsade produkter, bereder, leder eller kontrollerar svetsningsarbeten.

Ämnesområden

Svetsning och lödning Allmänt (25.160.01)


Produktinformation

Författare: SIS

Artikelnummer: BCK-80008054

Beteckning: SIS HB 531

Utgåva: 9

Utgiven: 2018-11-28

Antal sidor: 368

Förlag: SIS