Handbok

Svetsstandard. Kvalitet, konstruktion och svetsbeteckningar (E-bok)

Köp

Pris: 2 395 SEK
standard ikon pdf

PDF

Standarder för svetsning är i likhet med materialstandard och standard för oförstörande provning viktiga grunddokument vid utformning av svetsade produkter och konstruktioner.

Standarder inom området revideras ständigt och jämfört med utgåva 8 innehåller denna utgåva 9 nya utgåvor av: SS-EN ISO 9013: 2017 Svetsutrustningar - Termisk skärning - Klassificering av termiskt skurna ytor - Kvalitetsnivåer för formavvikelser och toleranser (ISO 9013:2017) och EN ISO 10042:2018 Svetsning - Bågsvetsförband i aluminium och dess legeringar - Kvalitetsnivåer för diskontinuiteter och formavvikelser (ISO 10042:2018).

Boken vänder sig till dig som konstruerar svetsade produkter, bereder, leder eller kontrollerar svetsningsarbeten.

Ämnesområden

Svetsning och lödning Allmänt (25.160.01)


Köp

Handbok

Svetsstandard. Kvalitet, konstruktion och svetsbeteckningar (E-bok)
Pris: 2 395 SEK
standard ikon pdf

PDF

Produktinformation

Språk: Svenska

Artikelnummer: BCK-80008055

Beteckning: SIS HB 531 E-bok

Utgåva: 9

Utgiven: 2018-11-28

Antal sidor: 368

Förlag: Svenska institutet för standarder