Handbok

Svetsning av stål

Köp denna standard
Pris: 995 SEK
standard ikon

Papper

Svetsning av stål är en handbok för dig som kommer i kontakt med svetsning inom industrin, inom teknisk konsultverksamhet och vid kontrollorgan och myndigheter. Boken kan också användas som kurslitteratur. Handboken ger vägledning vid svetsning av alla typer av svetsbara stål som t.ex. konstruktionsstål, tunnplåt, rostfria stål och armeringsstål.

Boken rekomenderar svetsmetoder, val av tillsatsmaterial, beskriver hur stålen beter sig vid svetsning och visar på metoder för provning av svetsbarhet. Detta är den tredje utgåvan av boken och den har uppdaterats med hänsyn till bland annat ny standard för konstruktionsstål, seghärdningsstål och fjäderstål. Som vägledning fi nns jämförelser med tidigare svensk standard för stålprodukter.

Ämnesområden

Svetsning och lödning Allmänt Svetsmetoder Elektroder och tillsatsmaterial för svetsning av stål Svetsutrustning Svetsfogar Hårdlödning och mjuklödning


Produktinformation

Språk: Svenska

Artikelnummer: BCK-46215

Beteckning: SIS HB 15:2006

Utgåva: 3

Utgiven: 2006-12-29

Antal sidor: 314

Förlag: SIS Förlag AB