Handbok

Skyddsutjämning i byggnader

Köp

Pris: 395 SEK
standard ikon

Papper

SEK Handbok 413, Skyddsutjämning i byggnader, ger bakgrund och förklaringar till hur, när, var och varför man bör utföra skyddsutjämning i byggnader. Handboken beskriver skyddsutjämningens syfte och principer och ger vägledning för hur skyddsutjämning utförs i praktiken. Den ger en introduktion till de fordringar som gäller för skyddsutjämning i allmänhet och rekommenderar hur skyddsutjämning utförs i elinstallationer i bostäder och kontor samt i lokaler för hantverk och handel. För mer omfattande installationer och för installationer där även funktionsutjämning används, kan rekommendationerna i SEK Handbok 449 Potentialutjämning i industriella elanläggningar samt avsnitt 444 i Elinstallationsreglerna tillämpas.

Den fjärde utgåvan är helt omarbetad. Den förra utgåvan har blivit föråldrad bland annat vad gäller fordringar, terminologi och omfattning. Denna fjärde utgåva är till skillnad från de tidigare utgåvorna begränsad till att omfatta den potentialutjämning – skyddsutjämning – som är avsedd att skydda mot elchock. Handboken förklarar skillnaderna mellan de olika typerna av skyddsutjämning – skyddsutjämning till huvudjordningsskenan och kompletterande skyddsutjämning. Till skillnad från tidigare i utgåvor behandlas alltså inte funktionsutjämning, vilket avspeglar sig i bokens titel. Handboken är avsedd att kunna användas för självstudier och som dokumentation och underlag vid kurser.

Ämnesområden

Allmänt Elektroteknik (29.020) Elinstallatörer El (29.021) Elnät Allmänt (29.240.01) Transformatorstationer, avledare (29.240.10) Elutrustning för explosionsfarliga miljöer (29.260.20) Elinstallationer (91.140.50)


Köp

Handbok

Skyddsutjämning i byggnader
Pris: 395 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Svenska

Artikelnummer: BCK-88159

Beteckning: SEK HB 413

Utgåva: 4

Utgiven: 2012-11-28

Antal sidor: 35

Förlag: SEK Svensk Elstandard