Handbok

Säkerhetsnorm för medicinska gasanläggningar

Köp

Pris: 1 150 SEK
standard ikon

Papper

SIS HB 370, Säkerhetsnorm för medicinska gasanläggningar är tredje utgåvan av SIS HB 370 som tidigare publicerats 2002 och 2008. Handboken är tänkt att fungera som en vägledning för den som har för avsikt att konstruera, bygga och sköta en egentillverkad medicinsk centralgasanläggning inom hälso- och sjukvården. Handboken omfattar upphandling, projektering, konstruktion, installation, kontroll och besiktning samt drift och underhåll. Den kan användas av samtliga inblandade aktörer.

Vid utarbetandet har gällande internationella standarder beaktats och vid tillämpbara fall, förklarats och förtydligats.

Ämnesområden

Utrustning för anestesi, respiration och återupplivning (11.040.10)


Köp

Handbok

Säkerhetsnorm för medicinska gasanläggningar
Pris: 1 150 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Svenska

Artikelnummer: BCK-102878

Beteckning: SIS HB 370

Utgåva: 3

Utgiven: 2014-09-15

Antal sidor: 132

Förlag: SIS - Hälso- och sjukvård