Handbok

LJUS & RUM Planeringsguide för belysning inomhus.

Köp

Pris: 540 SEK
standard ikon

Papper

Ljus och rum är en guide som baserar sig på standarden SS-EN 12464-1Ljus och belysning - Belysning av arbetsplatser - Del 1: Arbetsplatser inomhus. Standarden innehåller de krav och definitioner som finns och guiden innehåller praktiska exempel på hur ni kan följa dem. Vid en upphandling kan det vara lämpligt att även ha tillgång till standarden i sin helhet. Guiden avser belysning inomhus; till hjälp för konsulter, planerare, beställare, arkitekter och andra beslutsfattare. Den innehåller fakta kring ljus och belysning samt en praktisk vägledning för alla moment i en planeringsprocess.

Första delen i guiden behandlar i ord och bild ämnen som människan och ljuset, visuella förhållanden, rummet och arbetsplatsen, belysningen i praktiken, miljöpåverkan, ekonomi och underhåll. Den andra delen är en pedagogisk och vägledande planeringsguide, som steg för steg tar belysningsplaneraren genom processens alla delar. Guiden innehåller även checklistor, rekommendationer, exempel och beskrivningar av viktiga moment.

Nytt för 2013 års utgåva är:

  • Energikrav för belysning - hänvisning till SS-EN 15193.
  • Arbetsområdet har nu kompletterats med ett nytt beräkningsområden, den s.k. yttre omgivningen.
  • Belysningsstyrkans jämnhet samt generella värden för arbetsområdets omedelbara och yttre omgivning.
  • Minimum krav för belysningsstyrkor på rumsytor - exempelvis för väggar och tak
  • Minimum krav på cylindariska medelbelysningsstyrkor.
  • Beräkningspunkter - antal punkter för kontroll av medelbelysningsstyrka och jämnhet.
  • Luminansbegränsningar - för armturer som kan reflekteras i bildskärmar har ändrats.
  • Ljus och hälsa - allmänna anvisningar om ljusets påverkan på människan.
  • Dagsljus - generella anvisningar om att utnyttja dagsljus för belysning.


Guiden ges ut av Ljuskultur i samarbete med Arbetsmiljöverket och Statens Energimyndighet.

Ämnesområden

Inomhusbelysning (91.160.10) Ergonomi - Ljus och belysning (12.020)


Köp

Handbok

LJUS & RUM Planeringsguide för belysning inomhus.
Pris: 540 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Svenska

Artikelnummer: BCK-89044

Beteckning: LJUS & RUM

Utgåva: 3

Utgiven: 2013-02-28

Antal sidor: 188

Förlag: Belysningsbranschen