Handbok

Krav på kvalitetsledningssystem för produktion av fordonsprodukter och för organisationer med relevanta servicedelar

Köp

Pris: 785 SEK
standard ikon

Papper

Det här innebär standarden

Standard IATF 16949 ersätter den tekniska specifikationen för kvalitetsledning inom fordonsbranschen ISO/TS 16949. Den är baserad på kraven i ISO 9001:2015, har utarbetats av International Automotive Task Force (IATF) och innebär en vidareutveckling av ISO/TS 16949.

Standard IATF 16949 kan användas genom hela fordonsindustrins leverantörskedja.

Några nyheter i IATF 16949

IATF 16949 innehåller bl.a. utökade krav inom områdena:

  • riskhantering på central nivå
  • styrning av leverantörer
  • produktsäkerhet
  • produkter med integrerad mjukvara
  • interna revisioner
  • krav på leverantörsbedömning
  • kompetensförsörjning.

SIS säljer standard IATF 16949 i tryckt format.


Köp

Handbok

Krav på kvalitetsledningssystem för produktion av fordonsprodukter och för organisationer med relevanta servicedelar
Pris: 785 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Svenska

Artikelnummer: BCK-8024040

Beteckning: IATF 16949 SWE

Utgåva: 1

Utgiven: 2016-12-01

Antal sidor: 49

Förlag: WEDEAQ