Handbok

ISO 14001 för små och medelstora företag - Bok

Köp denna standard
Pris: 595 SEK
standard ikon

Papper

Paket Paket:
SS-EN ISO 14004:2016 och handbok ISO 14001 för små och medelstora företag

Paket: SS-EN ISO 14004:2016 och handbok ISO 14001 för små och medelstora företag

1 st ISO 14001 för små och medelstora företag -...

1 st Miljöledningssystem - Allmän vägledning för...

Läs mer om paket SS-EN ISO 14004:2016 och handbok ISO 14001 för små och medelstora företag

Paketpris: (128,92 EUR) 1 395 SEK

Normalpris: (170,97 EUR) 1 850 SEK

Du sparar: (42,05 EUR) 455 SEK

Fler alternativ Färre alternativ

Den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001 har kommit att få stor både internationell och nationell spridning. Den används redan nu av hundratusentals företag och andra organisationer över hela världen för att få en bra hantering av miljöfrågorna. Det innebär att miljöfrågorna efterhand som ISO 14001 får genomslag kommer att hanteras på ett likartat sätt, oavsett var miljöstörningarna uppstår.

Boken bygger på den senaste versionen av standarden – ISO 14001:2015. En rad nyheter har tillkommit och antalet krav har utökats. Viktiga förändringar gäller bland annat miljöledningssystemets struktur, synen på ledningens ansvar samt att verksamhetens miljöpåverkan ska betraktas ur ett livscykelperspektiv. Boken ger handfast handledning till hur du inför ISO 14001 i ditt företag. Den visar också hur ett befintligt miljöledningssystem kan anpassas till de nya kraven. Boken vänder sig till näringslivet med visst fokus på tillverkande företag. Den kan emellertid med fördel även användas av tjänsteföretag och offentlig verksamhet, konsulter och för utbildning. 


Produktinformation

Språk: Svenska

Artikelnummer: BCK-8018598

Beteckning: SIS HB 210

Utgåva: 6

Utgiven: 2016-01-28

Antal sidor: 264

Förlag: SIS Förlag AB