Handbok

Instruktioner för drift och underhåll. Branschstandard

Köp

Pris: 611 SEK
standard ikon

Papper

Denna andra utgåva av branschstandarden ”Instruktioner för drift och underhåll” har genomgått en omfattande översyn av text, mallar och struktur. Innehållet ansluter till AMA VVS & Kyl 09 och sammanfattar hur drift- och underhållsinstruktioner bör utformas och redovisas på ett branschgemensamt sätt. Genom att åberopa bokens redovisningssätt i en teknisk beskrivning ska det bli enklare att både handla upp, ta fram och erhålla drift- och underhållsinstruktioner med ett enhetligt utseende och ändamålsenligt resultat.

Ämnesområden

Vatteninstallationer (91.140.60) Sanitet (91.140.70)


Köp

Handbok

Instruktioner för drift och underhåll. Branschstandard
Pris: 611 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Svenska

Artikelnummer: BCK-74147

Beteckning: Instruktioner för drift och underhåll

Utgåva: 3

Utgiven: 2010-05-25

Antal sidor: 107

Förlag: SVENSK BYGGTJÄNST AB