Handbok

CFA, Anvisningar för cisternfundament 2012

Köp

Pris: 650 SEK
standard ikon

Papper

Cisternfundamentets uppgift är att bära cisternen och dess innehåll utan att riskera skador på cisternen eller den omgivande miljön. Anvisningarna beskriver tekniska lösningar som är avsedda att ge den säkerhetsnivå som fordras för fundament i Arbetsmiljöverkets, Boverkets, Naturvårdsverkets och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter om trycksatta anordningar respektive öppna cisterner för vätskor. De ger exempel på åtgärder för att förhindra skadliga sättningar och råd som avser dränering samt exempel på konstruktionsdetaljer för cisternfundament. Dessa anvisningar gäller fundament för stående, cylindriska cisterner, med helt understödd botten, avsedda för förvaring av vätskor. Den här boken vänder sig till beställare, tillverkare, ägare och kontrollorgan av och för cisterner.

Ämnesområden

Stationära behållare och tankar (23.020.10)