Handbok

Bygghandlingar 90 del 7 - Redovisning av anläggning

Köp denna standard
Pris: 1 295 SEK
standard ikon

Papper

Bygghandlingar 90 utgör byggsektorns rekommendationer for utformning av enhetliga och ändamålsenliga bygghandlingar, det vill säga de handlingar som ligger till grund for produktionen av byggprojekt.

Denna nya utgåva av Bygghandlingar 90 del 7 är en anpassning till utvecklingen inom området sedan förra utgåvan som kom 1996. Framför allt gäller detta hanteringen av digital information, som i allt högre grad används genom hela byggprocessen.

Ett övergripande mål har varit att få publikationen användbar också i infrastrukturprojekt. For att förtydliga denna ambition har undertiteln ändrats från ”Redovisning av Mark” till ”Redovisning av Anläggning”. De krav som dessa typer av projekt ställer på projekteringen ar till stora delar gemensamma med andra typer av anläggningar. Förhoppningen är därför att rekommendationerna ska vara generellt användbara.

Några tillägg och förändringar är:
- digital anläggningsmodellering
- begreppsdefinitioner
- kodning av digitala objekt
- anpassning till nya utgåvor av del 1, 2, 3, 4 och 8 av Bygghandlingar 90
- anpassning till den nya BSAB-tabellen for byggdelar inom anläggning.

Ämnesområden

Anläggningsarbete Allmänt (93.010) Ritteknik allmänt (01.100.01)


Produktinformation

Språk: Svenska

Artikelnummer: BCK-80448

Beteckning: Bygg 90-7

Utgåva: 2

Utgiven: 2011-06-16

Antal sidor: 154

Förlag: SIS Förlag AB